แผนที่ตั้ง

ส่องข้อความ

    โรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

    เลขที่ 57 หมู่ 1 ต.สนับทึบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

    โทรศัพท์ ท่านผู้อำนวยการ 081-8174320,ท่านรองบริหารวิชาการ 081-5847213,ท่านรองบริหารทั่วไป 081-5936954,ท่านรองกิจการนักเรียน 081-0447961