การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๐

วันนี้ (๙ พ.ค. ๖๐) เวลา ๐๙.๐๐ น. พระพรหมโมลี เจ้าคณะภาค […]

กำหนดและวันสถานที่ประกอบพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค ประจำปี ๒๕๖๐

กำหนดและวันสถานที่ประกอบพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค […]