1 year ago
พิธีบรรพชาสามเณรเพื่อสร้างศาสนทายาทแก่พระพุทธศาสนา วัดชูจิตธรรมมาราม

https://youtu.be/kzLlqgciiks

รายการ ฮ็อตไลน์ ไทยแลนด์ ททบ.5 สกู๊ปพิเศษ พิธีบรรพชาสามเณรเพื่อสร้างศาสนทายาทแก่พระพุทธศาสนา วัดชูจิตธรรม....

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
1 year ago

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
1 year ago

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
2 years ago

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
3 years ago
เมื่อการศึกษา ทำร้ายชีวิตคุณ | Startyourway

คุณกำลังถูกการศึกษาทำร้ายอยู่หรือไม่?

คุณคิดว่า 16 ปีที่ใช้ชีวิตในระบบการศึกษา คุณได้เรียนรู้อะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จในชีวิตครับ ผมเป็นคนเรียนโง่ ได้เกรดเฉลี่ยต่ำมาตลอด ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
3 years ago
ข่าวสารงานพระพุทธศาสนา

สมถะ เพียบพร้อม งดงาม สาธุ

"ทีฆายุโก โหตุ สงฺฆราชา" สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในมงคลสมัยเจริญพระชนมายุ 90 พรรษา 26 มิถุนายน 2560...

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
3 years ago
พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก

...หากท่านกราบไหว้แล้วน้อมนำใจให้ระลึกถึงพระปัญญาคุณ พระบริสุทธิคุณ และพระมหากรุณาคุณของพระพุทธเจ้า ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
3 years ago
เบ็ดเตล็ด

พ่อ-แม่ ควรอ่าน! ปรัชญาชีวิต 20 ข้อ เอาไว้ “สอนลูก” อ่านให้จบ (ดีมาก) ข้อ ที่ควรให้ลูกรู้และปฏิบัติ ก่อนอายุ 45 ปี

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
3 years ago
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางพระพุทธศาสนา

ตรวจสอบเพื่อความโปร่งใส สาธุๆๆๆๆๆ

วัดทั่วประเทศตื่นตัวทำบัญชีเงินวัดโชว์ความโปร่งใส
คณะสงฆ์นครปฐมพร้อมวัดทั่วประเทศ เข้มพระสังฆาธิการ ไวยาวัจกร รายงานบัญชีทรัพย์สินวัด โชว์ความโปร่งใส ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
3 years ago
พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น

"...ถามใจตนของตนเองว่า ชีวิตเพศสมณะธรรมนี้ อุทิศให้แก่พระศาสนาเพื่อถอดถอนกิเลสตัณหา หรืออุทิศให้กับกองกิเลสตัณหา อย่าเข้าใจว่า สวรรค์ไม่มี นรกไม่มี ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
3 years ago
รับสมาชิกใหม่พระเถระพระสอนศีลธรรมฯ

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ รับสมาชิกใหม่พระมหาเถระพระสอนศีลธรรมฯ ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
3 years ago
คณะสำนักงานตรวจสอบภายใน

คณะสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐
ปรัชญา/ปณิธาน
ความเพียรเลิศ อดทนเยี่ยม ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
3 years ago
ถวายแจ้งเส้นทางแผนที่การเดินทางเข้าร่วมโครงการ

กราบเรียนแจ้งถวายเส้นทางแผนที่การเดินทางโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ ศูนย์สัมมนาบุคลากร ชลพฤกษ์ รีสอร์ท ๖๔ หมู่ ๑๐ ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
3 years ago
กำหนดการโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

กราบเรียน แจ้งในวันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2560 จะเป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จำนวน 220 รูป (หมายุเเหตุ : ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
3 years ago
วันนี้วันพระ พฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤษภาคม : แรม ๘ ค่ำ เดือน ๖

ทุกคนทุกตนมีชีวิตเหมือนกันเท่าเทียมกัน
มีกรรมเป็นแดนเกิดเช่นกันอย่าเหยียดหยามเบียดเบียนกัน
เจริญเมตตาจิต ให้อภัยทาน ซึ่งผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุข ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
3 years ago
ขอมุทิตาจิตยินดีแด่ท่าน บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ทุกท่าน

ขอมุทิตาจิตยินดีแด่ท่าน บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ทุกท่าน

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
3 years ago
ธรรมทาน สำหรับผู้ใฝ่ในธรรม

ธรรมทาน สำหรับผู้ใฝ่ในธรรม บุญต่อบุญ อนุโมทนาบุญสาธุ

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
3 years ago
ประมวลภาพ ๑ ซุ้มนิทรรศการวันวิสาขาบูชา

ประมวลภาพ ๑ ซุ้มนิทรรศการในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก ประจำปี ๒๕๖๐ ณ มหามกุฏปัญญาศาลา ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
« 3 of 3 »