6 months ago
พิธีบรรพชาสามเณรเพื่อสร้างศาสนทายาทแก่พระพุทธศาสนา วัดชูจิตธรรมมาราม

https://youtu.be/kzLlqgciiks

รายการ ฮ็อตไลน์ ไทยแลนด์ ททบ.5 สกู๊ปพิเศษ พิธีบรรพชาสามเณรเพื่อสร้างศาสนทายาทแก่พระพุทธศาสนา วัดชูจิตธรรม....

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
10 months ago

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
10 months ago

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
1 year ago

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
2 years ago
เมื่อการศึกษา ทำร้ายชีวิตคุณ | Startyourway

คุณกำลังถูกการศึกษาทำร้ายอยู่หรือไม่?

คุณคิดว่า 16 ปีที่ใช้ชีวิตในระบบการศึกษา คุณได้เรียนรู้อะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จในชีวิตครับ ผมเป็นคนเรียนโง่ ได้เกรดเฉลี่ยต่ำมาตลอด ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
2 years ago
ข่าวสารงานพระพุทธศาสนา

สมถะ เพียบพร้อม งดงาม สาธุ

"ทีฆายุโก โหตุ สงฺฆราชา" สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในมงคลสมัยเจริญพระชนมายุ 90 พรรษา 26 มิถุนายน 2560...

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
2 years ago
พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก

...หากท่านกราบไหว้แล้วน้อมนำใจให้ระลึกถึงพระปัญญาคุณ พระบริสุทธิคุณ และพระมหากรุณาคุณของพระพุทธเจ้า ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
2 years ago
เบ็ดเตล็ด

พ่อ-แม่ ควรอ่าน! ปรัชญาชีวิต 20 ข้อ เอาไว้ “สอนลูก” อ่านให้จบ (ดีมาก) ข้อ ที่ควรให้ลูกรู้และปฏิบัติ ก่อนอายุ 45 ปี

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
2 years ago
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางพระพุทธศาสนา

ตรวจสอบเพื่อความโปร่งใส สาธุๆๆๆๆๆ

วัดทั่วประเทศตื่นตัวทำบัญชีเงินวัดโชว์ความโปร่งใส
คณะสงฆ์นครปฐมพร้อมวัดทั่วประเทศ เข้มพระสังฆาธิการ ไวยาวัจกร รายงานบัญชีทรัพย์สินวัด โชว์ความโปร่งใส ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
2 years ago
พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น

"...ถามใจตนของตนเองว่า ชีวิตเพศสมณะธรรมนี้ อุทิศให้แก่พระศาสนาเพื่อถอดถอนกิเลสตัณหา หรืออุทิศให้กับกองกิเลสตัณหา อย่าเข้าใจว่า สวรรค์ไม่มี นรกไม่มี ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
2 years ago
รับสมาชิกใหม่พระเถระพระสอนศีลธรรมฯ

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ รับสมาชิกใหม่พระมหาเถระพระสอนศีลธรรมฯ ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
2 years ago
คณะสำนักงานตรวจสอบภายใน

คณะสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐
ปรัชญา/ปณิธาน
ความเพียรเลิศ อดทนเยี่ยม ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
2 years ago
ถวายแจ้งเส้นทางแผนที่การเดินทางเข้าร่วมโครงการ

กราบเรียนแจ้งถวายเส้นทางแผนที่การเดินทางโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ ศูนย์สัมมนาบุคลากร ชลพฤกษ์ รีสอร์ท ๖๔ หมู่ ๑๐ ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
2 years ago
กำหนดการโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

กราบเรียน แจ้งในวันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2560 จะเป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จำนวน 220 รูป (หมายุเเหตุ : ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
2 years ago
วันนี้วันพระ พฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤษภาคม : แรม ๘ ค่ำ เดือน ๖

ทุกคนทุกตนมีชีวิตเหมือนกันเท่าเทียมกัน
มีกรรมเป็นแดนเกิดเช่นกันอย่าเหยียดหยามเบียดเบียนกัน
เจริญเมตตาจิต ให้อภัยทาน ซึ่งผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุข ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
2 years ago
ขอมุทิตาจิตยินดีแด่ท่าน บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ทุกท่าน

ขอมุทิตาจิตยินดีแด่ท่าน บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ทุกท่าน

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
2 years ago
ธรรมทาน สำหรับผู้ใฝ่ในธรรม

ธรรมทาน สำหรับผู้ใฝ่ในธรรม บุญต่อบุญ อนุโมทนาบุญสาธุ

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
2 years ago
ประมวลภาพ ๑ ซุ้มนิทรรศการวันวิสาขาบูชา

ประมวลภาพ ๑ ซุ้มนิทรรศการในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก ประจำปี ๒๕๖๐ ณ มหามกุฏปัญญาศาลา ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
« 3 of 3 »