2 years ago
พิธีบรรพชาสามเณรเพื่อสร้างศาสนทายาทแก่พระพุทธศาสนา วัดชูจิตธรรมมาราม

https://youtu.be/kzLlqgciiks

รายการ ฮ็อตไลน์ ไทยแลนด์ ททบ.5 สกู๊ปพิเศษ พิธีบรรพชาสามเณรเพื่อสร้างศาสนทายาทแก่พระพุทธศาสนา วัดชูจิตธรรม....

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
2 years ago

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
2 years ago

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
2 years ago

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
4 years ago
เมื่อการศึกษา ทำร้ายชีวิตคุณ | Startyourway

คุณกำลังถูกการศึกษาทำร้ายอยู่หรือไม่?

คุณคิดว่า 16 ปีที่ใช้ชีวิตในระบบการศึกษา คุณได้เรียนรู้อะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จในชีวิตครับ ผมเป็นคนเรียนโง่ ได้เกรดเฉลี่ยต่ำมาตลอด ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
4 years ago
ข่าวสารงานพระพุทธศาสนา

สมถะ เพียบพร้อม งดงาม สาธุ

"ทีฆายุโก โหตุ สงฺฆราชา" สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในมงคลสมัยเจริญพระชนมายุ 90 พรรษา 26 มิถุนายน 2560...

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
4 years ago
พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก

...หากท่านกราบไหว้แล้วน้อมนำใจให้ระลึกถึงพระปัญญาคุณ พระบริสุทธิคุณ และพระมหากรุณาคุณของพระพุทธเจ้า ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
4 years ago
เบ็ดเตล็ด

พ่อ-แม่ ควรอ่าน! ปรัชญาชีวิต 20 ข้อ เอาไว้ “สอนลูก” อ่านให้จบ (ดีมาก) ข้อ ที่ควรให้ลูกรู้และปฏิบัติ ก่อนอายุ 45 ปี

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
4 years ago
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางพระพุทธศาสนา

ตรวจสอบเพื่อความโปร่งใส สาธุๆๆๆๆๆ

วัดทั่วประเทศตื่นตัวทำบัญชีเงินวัดโชว์ความโปร่งใส
คณะสงฆ์นครปฐมพร้อมวัดทั่วประเทศ เข้มพระสังฆาธิการ ไวยาวัจกร รายงานบัญชีทรัพย์สินวัด โชว์ความโปร่งใส ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
4 years ago
พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น

"...ถามใจตนของตนเองว่า ชีวิตเพศสมณะธรรมนี้ อุทิศให้แก่พระศาสนาเพื่อถอดถอนกิเลสตัณหา หรืออุทิศให้กับกองกิเลสตัณหา อย่าเข้าใจว่า สวรรค์ไม่มี นรกไม่มี ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
4 years ago
รับเอกสารเผยแผ่ธรรม

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ช่วงภาคเช้า ท่านพระอาจารย์พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดอ่างทอง ท่านเดินทางมาส่งเอกสารด้วยตนเอง ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
4 years ago
วันพระใหญ่ วันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗)

สาธุธรรมะสวัสดีซึ่งตรงกับวันธรรมะสวนะวันพระใหญ่ วันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีระกา ให้ท่านผู้มีบุญทั้งหลายมั่น เจริญทานบารมี ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
4 years ago
วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ช่วงภาคบ่าย

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ช่วงภาคบ่าย ท่านพระอาจารย์นพดล สุมงฺคโล เป็นพระสอนศีลธรรมฯใหม่ มายืนเอกสารเพิ่มเติมโดยผ่านขั้นตอนการอบรมเป็นที่เรียบร้อย ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
4 years ago
วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ รับเอกสารเผยแผ่ธรรม

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ช่วงภาคเช้า ท่านพระอาจารย์ พระครูภัทรกิตติสาร เจ้าอาวาสวัดสัปรสเทศ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ท่านพระอาจารย์มีเมตตาอย่างสูงยิ่ง ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
4 years ago
วันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

บทบาทและภาระหน้าที่พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนในสถานการณ์ปัจจุบัน
ได้รับความเมตตาอย่างสูงในการบรรยาย โดยพระเดชพระคุณ พระธรรมกิตติเมธี (ป.ธ.๙, ดร.) ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
4 years ago
วันพฤหัสบดี ที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

นโยบายและยุทธศาสตร์โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน และพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก
พระเมธาวินัยรส, ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
4 years ago
พระเดชพระคุณ พระเทพบัณฑิต อธิการบดี มมร. เมตตาเป็นประธานเปิดงาน

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
ณ ศูนย์สัมมนาบุคลากร ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
4 years ago
ธรรมทานสำหรับผู้ใฝ่ในธรรม

การบูชาบุคคลที่ควรบูชา เป็นมงคลอย่างยิ่ง การสนทนาธรรมตามกาล เป็นมงคลจริงๆ การปฏิบัติบูชาตามพระศาสดา เป็นมงคลสูงสุดไม่มีประมาณ

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
4 years ago
รับสมาชิกใหม่พระเถระพระสอนศีลธรรมฯ

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ (ช่วงบ่าย) รับคณะสมาชิกใหม่พระเถระพระสอนศีลธรรมฯ ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
4 years ago
รับสมาชิกใหม่พระเถระพระสอนศีลธรรมฯ

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ช่วงภาคเช้า รับสมาชิกใหม่พระเถระพระสอนศีลธรรมฯ จากจังหวัดฉะเชิงเทรา ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
« 2 of 3 »