การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๐

วันนี้ (๙ พ.ค. ๖๐) เวลา ๐๙.๐๐ น. พระพรหมโมลี เจ้าคณะภาค ๕ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ แม่กองบาลีสนามหลวง ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เพื่อพิจารณาในมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ แห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งมีประเด็นเกี่ยวกับการเทียบวุฒิการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี กับการศึกษาระดับอุดมศึกษา และระดับบัณฑิตศึกษา

ในการนี้มีผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาในประเด็นดังกล่าวด้วย โดยที่ประชุมมีมติให้คงมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ และประสานกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดแนวทางในการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (หลังที่ ๑)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *